Společnost moravských okresních drah

Společnost vznikla v červenci 2006, po pěti letech činnosti byla novým společníkem transformována na subjekt, který si klade za cíl poskytovat veškerou podporu obcím a jiným subjektům při jejich snaze o získání vlastnictví dráhy a zajištění provozu.

Ve spolupráci s partnery jsme schopni danou problematiku pokrýt komplexně a ve všech aspektech.

Muzejní činnost

  • Společnost se aktivně snaží o vznik a institucionalizaci Muzea poštovní přepravy jako neziskového subjektu, který bude mít za cíl dokumentovat, shromaždovat a opravovat historická vozidla poštovních kurzů železničních a automobilových. 
  • Připravované Muzeum poštovní přepravy by mělo sídlit v Břeclavi a svou činnost vyvíjet vyvíjet ve spolupráci s místními neziskovými i podnikatelskými subjekty a municipalitou primárně na správním obvodu Jihomoravského kraje.
  • Za tímto účelem se snaží ko koncentraci dostupných lidských, finančních a materiálních zdrojů.

Drážní doprava

  • Zorganizujeme vám narozeninový vlak, svatební, promoční, případně vlak pro fotografy, nebo jen výlet vlakem na zajímavou přírodní lokalitu, historickou nebo technickou památku. Pokud budete chtít, vypravíme Vám soukromý vlak s vybraným typem hnacího vozidla a s jízdním řádem přesně podle Vašeho přání nejen na kolejích SŽDC, s.o., ale i soukromých subjektů a vybraných vlečkách.
  • Za dobu působení jsme vypravili nespočet zvláštních vlaků v parní i motorové trakci k plné spokojenosti objednavatele. Prohlédněte si naše reference.

Právní poradenství

  • Vláda ČR dne 13.6.2012 schválila usnesením č. 416 materiál "Pravidla převodu vybraných železničních drah v majetku státu s nímž má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, s. o. na nové nabyvatele."
  • Nabízíme právní poradenství starostům a zastupitelstvům obcí - jsme nápomocni při administraci převodu vlastnictví dráhy.

Anketa

Jak často jezdíte vlakem?

denně 76
46%

jednou týdně 33
20%

jednou měsíčně 28
17%

párkrát ročně 14
8%

vůbec 14
8%

Celkový počet hlasů: 165

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: