Partneři

V naší činnosti se opíráme o spolupráci s mnoha subjekty, ať už jednotlivci, obchodními společnostmi, ale především s občanskými sdruženími, zájmovými spolky a nevládními organizacemi. Naše jmenovité poděkování patří především:

Projekt rekonstrukce historického poštovního vozu podporují:

Výzkumný Ústav Železniční, a. s.

  •  - jmenovitě ing. Antonín Blažek, generální ředitel - finančním plněním smlouvy o reklamě a propagaci v objemu Kč 60.000,-

Jihomoravský kraj

  • - smlouvou o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na opravu movité kulturní památky v objemu Kč 100.000,-

Město Břeclav

  • - finančním plněním smlouvy o reklamě a propagaci v objemu Kč 60.000,-